VA/Avfall & Debitering


EDP Future & EDP Mobile är en serie produkter som tillsammans kan bilda ett heltäckande verksamhetssystem, mestadels för kommunal debitering gällande VA och avfall, fjärrvärme, hyra och allmändebitering.

Ärende & Tillsyn


EDP Vision är en serie produkter som tillsammans kan bilda heltäckande IT-lösningar inom ärende-, tillsyn- och dokumenthantering för alla delar inom offentlig förvaltning, statliga verk och bolag.